top of page
Boulevard_Academy_external.jpg

Mājasdarbs

Mājas darbs KS3

Mājasdarbi tiek izmantoti, lai paplašinātu, bagātinātu un nostiprinātu mācīšanos skolā. Ir noteikti dažādi uzdevumi. Mājasdarbi tiek veikti katru nedēļu pamatpriekšmetos angļu valodai, matemātikai un dabaszinātnēm.

Mājas darbs KS4

Tāpat kā KS3 mājasdarbs tiek izmantots, lai paplašinātu, bagātinātu un nostiprinātu mācīšanos skolā, taču tā loma zināšanu iegulšanā kļūst par panākumu atslēga GCSE. Daudz vairāk būs par nelielu darba daļu apguvi un pēc tam pārbaudi. Lai meita KS4 gūtu panākumus, ir svarīgi nodrošināt klusu vietu mājās, lai meita varētu mācīties un pārskatīt.

Mājas darbu grafiks 2021.-22

bottom of page