top of page
48.png

Skolas sniegums

2021. gada eksāmenu rezultāti

Iespaidīgi izaicinājumu pilnajā gadā mūsu skolēni ir parādījuši savu patieso noturību un veiklību.  Viņu apņēmība gūt panākumus un izcilību 5 gadu garumā ir bijusi iedvesma mums visiem. Visi Ņūlendā ir neticami lepni par veidu, kā Y11 studenti šogad ir tikuši galā ar koronavīrusa un pandēmijas ierobežojumu ietekmi uz eksāmenu rezultātiem. Es esmu īpaši lepns par to, kā viņi ir tikuši galā ar pārbaudījumiem, kas nepieciešami skolotāju vērtētajām atzīmēm, un to, cik smagi viņi ir strādājuši, lai varētu parādīt savas zināšanas un prasmes, neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem, kādiem viņi ir bijuši pakļauti pēdējos divus gadus. .  

 

To skolēnu procentuālais daudzums, kuri sasnieguši 5. vai augstāku pakāpi gan angļu valodā, gan matemātikā, ir 48% un 68%  4. klase vai augstāka gan angļu valodā, gan matemātikā. Tas nodrošina, ka mūsu meitenes ir labi aprīkotas, lai spertu nākamos soļus savā izglītībā.  72% studentu ir reģistrēti Ebacc.  100% mūsu studentu ir ieguvuši tālākizglītību vai apmācību.  

 

Liels paldies mūsu meitenēm, viņu atbalstošajiem vecākiem un skolotājiem, kuri smagi strādāja, atbalstīja un uzmundrināja katru meiteni.

 

NSG ir neticami lepns par jums visiem!

2019. gada eksāmenu rezultāti

Mēs esam gandarīti, ka mūsu skolēnu sasniegumi un progress joprojām pārsniedz viņu gaidīto potenciālu, un Ņūlendas meiteņu skola atkal ir viena no labākajām skolām pilsētā.

Progresa rādītājs 2019. gadā ir +0,141, bet 2018. gadā bija +0,15. Mēs atrodamies ļoti mazajā Hulas vidusskolu skaitā, kurās mūsu skolēniem ir pozitīvs progress. Vidējais rādītājs valstī ir -0,02

To skolēnu procentuālā daļa, kuri ir sasnieguši 5. vai augstāku pakāpi gan angļu valodā, gan 1. matemātikā: 23% un 42%  4. klase vai augstāka gan angļu valodā, gan matemātikā. Tas nodrošina, ka mūsu meitenes ir labi aprīkotas, lai spertu nākamos soļus savā izglītībā.

Zinātne ir mūsu spēcīgākais EBacc priekšmets, kura pievienotā vērtība pārsniedz +0,344.  60,8% mūsu skolēnu ir reģistrēti Ebacc, un 15% sasniedz ar spēcīgu ieskaiti.  

100% mūsu skolēnu pēc skolas beigšanas tiek nodoti izglītībai vai apmācībai.  2017. gadā 86% no tiem, kas pametuši darbu, joprojām mācās un mācās divus gadus pēc aiziešanas no mums. Līdzīga situācija bija arī iepriekšējā mācību gadā 2016. gada skolu beidzējiem, kuri redzēja, ka 87% joprojām mācās un apmācīja 2 gadus pēc tam, kad bija pametuši mūs.

Mēs esam gandarīti par visu mūsu skolēnu progresu, un skolas progresa 8 punkts ir pozitīvs, kas nozīmē, ka Ņūlendas meiteņu skolas studenti gūst labākus panākumus nekā citi studenti valstī neatkarīgi no viņu sākuma punkta.

Liels paldies mūsu meitenēm, viņu atbalstošajiem vecākiem un skolotājiem, kuri smagi strādāja, atbalstīja un uzmundrināja katru meiteni.

NSG ļoti lepojas ar jums visiem!

Veiktspējas tabulas

Lai iegūtu papildinformāciju par Ņūlendas meiteņu skolas sniegumu, lūdzu, apmeklējiet Izglītības departamenta vietni, lai skatītu valsts skolu sasniegumu tabulas.

Ņūlendas skolas meiteņu snieguma tabulas

DfE Ņūlendas meiteņu skolas salīdzinājums ar līdzīgām skolām valstī

Ofsted vecāku skats

* xxxx

xxx

Performance Tables

For more information about the performance of The Boulevard Academy, please visit the Department for Education website to view the national school performance tables.

Performance Tables

DfE Comparison of The Boulevard Academy with similar schools nationally

Ofsted Parent View

bottom of page