top of page
21f6ac75-3895-4212-a3d6-19dec8aa82f5_0_450.jpg

Britu vērtības

Kā skola mēs atbalstīsim Izglītības departamenta piecu daļu definīciju par Lielbritānijas pamatvērtībām;
 

  • Demokrātija – uzzināsim, kā tiek sadzirdētas balsis un kā tiek pārstāvēta tauta

  • Tiesiskums – mēs uzzināsim, kā Apvienotajā Karalistē tiek īstenots taisnīgums

  • Individuālā brīvība – mācīsimies aizstāvēt savas tiesības un uzzināsim, kā likuma ietvaros tiek pausti individuālie uzskati

  • Savstarpēja cieņa un tolerance pret dažādu ticību un pārliecību cilvēkiem un tiem, kuriem nav ticības - mēs iemācīsimies cienīt tos, kas atšķiras no mums, un saprast viņu uzskatus pat tad, ja mēs nepiekrītam
    viņi paši

Šīs vērtības tiek mācītas stundās un sapulcēs, bet vissvarīgākais ir darbībā, kad mēs katru dienu strādājam kopā un augam, lai kļūtu par labākajiem cilvēkiem, kādi vien varam būt.

bottom of page