top of page
21f6ac75-3895-4212-a3d6-19dec8aa82f5_0_450.jpg

Britų vertybės

Kaip mokykla, mes laikysimės Švietimo departamento penkių dalių pagrindinių britų vertybių apibrėžimo;
 

  • Demokratija – sužinosime, kaip girdimi balsai ir kaip atstovaujama žmonėms

  • Teisės viršenybė – sužinosime, kaip JK vykdomas teisingumas

  • Asmens laisvė – išmoksime ginti savo teises ir sužinosime, kaip įstatyme išreiškiamos individualios pažiūros

  • Abipusė pagarba ir tolerancija skirtingų tikėjimų ir įsitikinimų žmonėms bei netikintiems – išmoksime gerbti tuos, kurie skiriasi nuo mūsų, ir suprasti jų nuomonę, net jei ir nesilaikysime
    juos patys

Šios vertybės mokomos pamokose ir susirinkimuose, bet svarbiausia – veikiame, kai dirbame kartu kiekvieną dieną ir augame, kad taptume geriausiais žmonėmis.

bottom of page